Pon - Ned: 00h - 24h

Lokalizacija:

Pogoji uporabe

ß

Z uporabo sistema www.sky-pos.si se strinjate in sprejemate določene pogoje in pravila za uporabo (v nadaljevanju “Pogoji uporabe”), ki so navedeni v nadaljevanju.

Ta spletna stran je v celotnem lastništvu SKY POS. Celoten softver na spletni strani je ekskluzivno zasnovan in razvit za potrebe sistema www.sky-pos.si in je zaščiten z mednarodnimi zakoni, ki urejajo to področje. Vsebina in softver na spletni strani se lahko uporabljata le za osebne namene, za spletne nakupe. Če želite sistem www.sky-pos.si uporabiti v komercialne namene ali na drugi način, kot je opisano tukaj, se obrnite na nas po elektronski pošti na e-naslov: info@sky-pos.si.

SKY POS je zavarovano trgovsko ime sistema www.sky-pos.com. Uporaba tega imena ali znaka je prepovedana s strani kateregakoli servisa, izdelka ali storitve, ki nima nobene zveze s sistemom www.sky-pos.si. Prav tako je prepovedana uporaba imen in znakov, ki lahko zaradi svoje podobnosti z imenom ali znakom www.sky-pos.si zavajajo uporabnike in tretje osebe, da je katerakoli storitev, izdelek ali storitev povezana s sistemom SKY POS ali podjetjem Izvirni, d.o.o.

SKY POS si pridržuje pravico, da strankam, za katere ugotovi, da zlorabljajo SKY POS, zavrne storitev. Če se uporabniki namerno napačno predstavljajo in podobno, je www.sky-pos.si upravičen preprečiti takšnim uporabnikom nadaljnjo uporabo sistema SKY POS. Če želite prijaviti podobno ravnanje uporabnika in tako izboljšate poslovanje sistema www.sky-pos.si, vas prosimo, da se obrnete na e-naslov: info@sky-pos.si.

S tem razumete in sprejemate, da ima lahko sistem SKY POS napake v delovanju, projektne napake ali druge težave, in da lahko uporaba servisa povzroči nepredvidljivo škodo in izgube, vključno, vendar ne tudi omejeno, na nepričakovane rezultate ali izgubo podatkov. SKY POS pod nobenim pogojem ne bo odgovoren za nastale, kakršnekoli škode (vključno, vendar ne tudi omejeno na posebne, namerne ali nenamerne škode, izgube dobička ali izgube podatkov, ne glede na predvidljivost takšnih škod), ki izhajajo iz uporabe ali so povezane z uporabo ali performansi sistema www.sky-pos.si ali kateregakoli materiala ali servisa, ki vam jih zagotavlja www.sky-pos.si. Omejitev odgovornosti velja za škodo zaradi drugih informacij, servisov, storitev, nasvetov ali izdelkov pridobljenih s povezavami ali reklamami na sistemu www.sky-pos.si. www.sky-pos.si pod nobenim pogojem ni odgovoren za nepravilno delovanje ali prekinitev dela sistema www.sky-pos.si, ki jo neposredno ali posredno povzročijo naravne sile, elementarne nesreče in vzroki, ki so zunaj obsega moči nadzora, v kar spadajo, vendar ne omejeno na, težave z delovanjem interneta, okvare na računalniški opremi ali težave z opremo, težave v delovanju telekomunikacijske opreme ali omrežja ali nekaterih drugih vrst naprav in opreme, izpadi elektrike, bolezni zaposlenih, nesodelovanje tretjih oseb, vse vrste družbenih nemirov, naložitve domačih in mednarodnih sodišč.

SKY POS si pridržuje pravico, da kadarkoli in iz kateregakoli razloga, brez napovedi, včasih spremeni Uporabne pogoje, spremeni cenik in sistem www.sky-pos.si, vključno s pravico do prekinitve servisa s predhodnim obvestilom ali brez njega, brez odgovornosti do Vas ali katerekoli tretje osebe. Vse takšne sprfemembe sistema SKY POS bodo objavljene na spletnem mestu. Vse spremembe začnejo veljati takoj po objavi na spletnem mestu. Zavezujete se občasno obiskati sekcijo Uporabni pogoji, da se boste pravočasno seznanili z morebitnimi spremembami. Z uporabo sistema www.sky-pos.si po objavi sprememb uporabnih pogojev se strinjate in sprejemate vse spremembe.